Žalba građanina - Portal Slobodna-bosna.ba, 29.07.2019.godine

Štampa

29.07.2019. 

ŽALBA GRAĐANINA - portal SLOBODNA-BOSNA.BA 

ŽALBENIK:

Žalba građanina 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Slobodna-bosna.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„ZAGRIJ SE RADOVANE: Sud u Haagu šokirao zločinca Radovana Karadžića!“ 

DATUM OBJAVE:

29.07.2019.

Žalba na neprikladan sadržaj i govor mržnje u komentarima korisnika pod nazivom „BIZNISMEN“. 

ISHOD:

Samoregulacija: Komentar prijavljenog korisnika je obrisan.