Žalba građanina - Portal Slobodna-bosna.ba, 19.08.2019.godine

Štampa

19.08.2019. 

ŽALBA GRAĐANINA - portal SLOBODNA-BOSNA.BA

ŽALBENIK:

Žalba građanina 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Slobodna-bosna.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"DODIK TEŠKO OPTUŽUJE SVOG KOLEGU: "Komšić podriva sistem na kojem počiva BiH" 

DATUM OBJAVE:

18.08.2019.

Žalba na neprikladan, uvredljiv sadržaj i govor mržnje u komentaru korisnika portala pod imenom “BIZNISMEN“. 

ISHOD:

Samoregulacija: Komentar prijavljenog korisnika je obrisan.