Gđa Emira Hasanović - Portal Slobodna-bosna.ba, 07.12.2019. godine

Štampa

07.12.2019.

GĐA EMIRA HASANOVIĆ - portal SLOBODNA-BOSNA.BA

ŽALBENIK:

Gđa Emira Hasanović 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Slobodna-bosna.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„ 'SB' OTKRIVA JEZIVE DETALJE UBISTVA KOJE JE POTRESLO BRČKO: Ubice su Zejćirovića masakrirali, mučili i sve to snimali; Pogledajte cenzurirani snimak, ako imate stomak za to! „ 

DATUM OBJAVE:

07.12.2019.

Žalba na video snimak objavljen na portalu. 

ISHOD:

Samoregulacija: Snimak je uklonjen sa portala.