Internacionalni Univerzitet u Travniku - Portal Slobodna-bosna.ba, 28.12.2018. godine

Štampa

28.12.2018. 

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U TRAVNIKU - portal SLOBODNA-BOSNA.BA 

ŽALBENIK:

Internacionalni Univerzitet u Travniku 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Slobodna-bosna.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Ako nas oni ne izvuku, niko neće: Danas ćemo dobiti prvog ministra s travničkom diplomom!“ 

DATUM OBJAVE:

26.12.2018.

Žalba na objavljeni sadržaj. 

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH.