G. Abdulah Sidran - Portal Slobodna-bosna.ba, 21.03.2018. godine

Štampa

21.03.2018. 

G. ABDULAH SIDRAN - portal SLOBODNA-BOSNA.BA

ŽALBENIK:

G. Abdulah Sidran 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Slobodna-bosna.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Zašto tone 'čvrsti objekt': Inspekcija Općine Centar naredila Abdulahu Sidranu rušenje bespravno sagrađenog objekta u dvorištu“ 

DATUM OBJAVE:

21.03.2018.

Žalba povodom teksta pod naslovom „Zašto tone 'čvrsti objekt': Inspekcija Općine Centar naredila Abdulahu Sidranu rušenje bespravno sagrađenog objekta u dvorištu“. 

ISHOD:

Žalba povučena: Nakon upućivanja u žalbenu proceduru, žalbenik odustao od upućivanja žalbe redakciji portala slobodna-bosna.ba.