Žalba građanina - Portal Slobodna-bosna.ba, 27.05.2020. godine

Štampa

27.05.2020. 

ŽALBA GRAĐANINA - portal SLOBODNA-BOSNA.BA 

ŽALBENIK:

Žalba građanina 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Slobodna-bosna.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„NATO-OV CENTAR OBJAVIO ISTRAŽIVANJE O BIH: "Destabilizirajući uticaj Rusije najviše pogađa Bosnu i Hercegovinu“ 

DATUM OBJAVE:

26.05.2020.

Žalba na govor mržnje u komentaru posjetioca pod nadimkom „Sinavla“. 

ISHOD:

U proceduri...