G. Semir Hamzić - nezavisne novine "Naša riječ", 11.07.2012.

Štampa
11.07.2012.

G. SEMIR HAMZIĆ- nezavisne novine "NAŠA RIJEČ"

 

ŽALBENIK:

G. Semir Hamzić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

nezavisne novine "Naša riječ"

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

-

DATUM OBJAVE:

-

Vijeću za štampu u BiH obratio se g. Semir Hamzić, lice za predstavljanje i zastupanje karate kluba "Ha se karate do" iz Zenice, sa prigovorom na neprofesionalan rad i neobjavljivanje informacija o rezultatima kluba, u nezavisnim novinama "Naša riječ".
ISHOD:
 
Upućen odgovor žalbeniku: Urednička je sloboda odlučiti koji sadržaji će biti objavljeni.