G. Danijel Senkić - portal croportal.ba, 27.09.2013.

Štampa

Broj: 333-02/13
Datum: 27.09.2013.

 

 

ODLUKA
Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

po žalbi g. Danijela Senkića na tekst

„MUFLON Danijel Senkić ostavljao komentare na HB.org, lažno prijavio prijetnje pa ZARADIO kaznenu prijavu i TUŽBU ZA KLEVETU", objavljen 18.06.2013. godine na portalu croportal.ba

 

ŽALBA NIJE PRIHVAĆENA

budući da je pokrenut postupak pred pravosudnim organima

 

Vijeću za štampu u BiH se žalbom obratio  g. Danijel Senkić, žaleći se na pisanje portala croportal.ba, po tekstu „MUFLON Danijel Senkić ostavljao komentare na HB.org, lažno prijavio prijetnje pa ZARADIO kaznenu prijavu i TUŽBU ZA KLEVETU“, objavljenog 18.06.2013. godine na portalu croportal.ba.

Žalbena komisija konstatuje da sadržajno, tekst na koji se žalitelj žali, predstavlja jedan od tekstova u kontinuitetu  komunikacije  koja je neprofesionalna, necivilizacijska  i diskriminacijska po više osnova. Ovaj je tekst vezan za nekoliko prethodnih tekstova  koji su predmet kaznenih prijava i mogućih postupaka pred pravosudnim organima.

Žalbena komisija podsjeća da Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, kao medijsko samoregulacijsko tijelo za medijaciju, ne odlučuje o slučajevima koji su već pred pravosudnim organima.

 

Vijeću za štampu u BiH obratio se  g. Danijel Senkić, povodom teksta „MUFLON Danijel Senkić ostavljao komentare na HB.org, lažno prijavio prijetnje pa ZARADIO kaznenu prijavu i TUŽBU ZA KLEVETU“, objavljenog 18.06.2013. godine na portalu croportal.ba.

U tekstu je navedeno da su "članovi NVO Croatia Libertas Sarajevo podnijeli SIPA-i u Istočnom Sarajevu kaznenu prijavu protiv Danijela Senkića zbog lažnog prijavljivanja. Najveći glupan radikalne bošnjačke propagande iz Tuzle, D. Senkić, kojeg Mostarci zovu Muflon ili Tvrtkov konj (jer se borio za prava spomeniku Tvrtkova konja u Tuzli i prava Muflona na Durmitoru!?), kako se sumnja, postavljao je lažne komentare o samome sebi na forumu portala HB.org i podnio kaznenu prijavu protiv više osoba zbog - 'prijetnji'".

Također, navedeno je i sljedeće: "Brzom intervencijom Cyber odjela državne policije, SIPA-e, utvrđeno je kako je komentare postavljao netko iz Tuzle. Iza sebe je ostavio IP adrese i mnoštvo svjedoka koji ukazuju kako bi upravo Senkić mogao postavljati lažne i uznemirujuće komentare o samome sebi u namjeri da optuži neke druge osobe, hrvatske nacionalnosti koje je čak i nazivao 'ustašama'".

 U dostavljenoj žalbi, g. Senkić je naznačio kako se "uvidom u tekst može jasno uočiti kršenje Kodeksa za štampu i online medije u više segmenata, a posebno lažno pisanje i vrijeđanje ličnosti".

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 27.09.2013. godine, razmotrila je tekst “MUFLON Danijel Senkić ostavljao komentare na HB.org, lažno prijavio prijetnje pa ZARADIO kaznenu prijavu” od 18.06.2013. godine, žalbu  g. Senkića i konstatovala da sadržajno, tekst na koji se žalitelj žali, predstavlja jedan od tekstova u kontinuitetu  komunikacije  koja je neprofesionalna, necivilizacijska  i diskriminacijska po više osnova. Ovaj je tekst vezan za nekoliko prethodnih tekstova  koji su predmet kaznenih prijava i mogućih postupaka pred pravosudnim organima.

Žalbena komisija podsjeća da Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, kao medijsko samoregulacijsko tijelo za medijaciju, ne odlučuje o slučajevima koji su već pred pravosudnim organima.

Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; advokatica Nada Dalipagić; doc.dr Enes Osmančević; urednik Fuad Kovačević; novinar Faruk Borić i novinar Milan Šutalo.

 

Predsjedavajući Žalbene komisije

                                                                                                                                                                                                                       

prof.dr Miodrag Živanović