Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Amar Toplić - portal saff.ba, 30.01.2015. godine

  Broj: 59-02/15
  Datum: 30.01.2015.


  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi g. Amara Toplića
  na tekst „U Tuzli promoviran 'pederski' kalendar: Djeca odvedena na prevaru“,
  objavljen na portalu saff.ba 12.01.2015. godine

  ŽALBA SE PRIHVAĆA
  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH

  Opšte odredbe
  Član 1 – Interes javnosti
  Član 2 - Urednička odgovornost
  Član 4 – Diskriminacija
  Član 4a – Ravnopravnost polova i poštivanje osobenosti
  Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje
  Član 6 - Komentar, pretpostavka i činjenica


  Žalbena komisija konstatuje da se u predmetnom tekstu pravo na seksualnu opredijeljenost i pravo na seksualnu različitost vrlo tendenciozno prikazuje kao razvrat, s namjerom širenja netolerancije i diskriminacije prema osobama drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

  Žalbena komisija konstatuje da se, u prvom pasusu teksta, pravo na okupljanje tj. parada ponosa imenuje kao „defile razvrata“: “Obistinjuju se najave da bi Tuzla mogla biti prvi grad u BiH u kome će biti održana tzv. parada ponosa, odnosno, parada pedera i lezbejki, koji poput karavana putuju po prostorima bivše Jugoslavije i prisiljavaju lokalne zajednice da kapituliraju pred pritiscima da se organizira defile razvrata“.
  Smišljeno se koristi izraz „pederski“ što predstavlja uvredljivu aluziju na nečiju seksualnu orijentaciju: „'pederski' kalendar“, „tzv. parada ponosa, odnosno, parada pedera i lezbejki“, „prvi vodič za pedere“, „pederski aktivisti“, „među pederima i nepederima“, „marširaju pederi“..

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu g. Amara Toplića na tekst „U Tuzli 'promoviran' pederski kalendar: Djeca odvedena na prevaru“, objavljen na portalu saff.ba 12.01.2015. godine.

   


  U dostavljenoj žalbi g. Toplić navodi da tekst „krši osnovna ljudska prava, te da građanstvo potiče na huškanje i diskriminaciju“, kao i sljedeće članove Kodeksa za štampu i online medije BiH:
  „Opšte odredbe, Član 1 – Interes javnosti, Član 2 – Urednička odgovornost, Član 3 – Huškanje, Član 4 – Diskriminacija, Član 4a – Ravnopravnost polova i poštivanje osobenosti“, Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Član 6 – Komentar, pretpostavka i činjenica“.

  Također, g. Toplić navodi i sljedeće: „Smatram da bi članak trebali ukloniti jer krši Kodeks Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini“.

  U tekstu „U Tuzli 'promoviran' pederski kalendar: Djeca odvedena na prevaru“ je, između ostalog, navedeno: „Tuzla se već pročula po sklonosti da neprimjerene scene plasira u javnost, kao što je bilo ono masovno ljubakanje 3000 ljudi, kada je organizrano obaranje Ginisovog rekorda u javnom ljubljenju. U Tuzli je organizacija 'Vesta' štampala prvi vodič za pedere i njihova prava, tzv. rodna prva, a što je promovirano po školama u Tuzlanskom kantonu.Pederski aktivisti su to osjetili, pa su u Tuzli priredili promociju 'pederskog kalendara', pod sloganom 'Neka ljubi ko god koga hoće'. Saznajemo i da su neke organizacije koje rade sa djecom, po naređenju finansijera, morale uzeti učešća u promociji ovog razvrata i da su mnogi roditelji negodovali što su im djeca na prevaru odvedena u 'Kuću plamena mira' gdje se održavala promocija 'pederskog kalendara'“.

  Također se navodi i sljedeće: „Organizatori s ponosom ističu da je manifestaciju obezbjeđivalo šest policajaca, iako nikakve prijetnje nije bilo. Parola 'o jednakosti', trebala je da stvori utisak da se radi o jednakosti među bh. narodima i građanima, a ne među pederima i nepederima. Ostaje da se vidi da li će roditelji čija su djeca na prevaru odvedena u ovaj razvrat imati snage da traže odgovornost onih koji su ovo organizirali i koji su nasamarili tuzlansku djecu i općenito javnost koja sigurno nije tako blagonaklona prema ideji da nam po obdaništima i školama, kao u Skandinaviji, marširaju pederi. Na naslovnici kalendara prikazani su brat i sestra, estradni umjetnici, Laka i Mirela, gdje Mirela vrši malu nuždu u muškom WC-u, kao transvestit, muško koje je odjeveno u žensko, a Laka je pohotno gleda. Poruka bi trebala biti da je normalno u muškom wc-u viđati muškarce preodjevene u žene, a vjerovatno i obratno…“.

  U skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH obratilo se uredniku portala saff.ba povodom upućene žalbe. Uredništvo nije dostavilo odgovor.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 30.01.2015. godine, razmotrila je žalbu g. Amara Toplića, tekst „U Tuzli promoviran 'pederski kalendar': Djeca odvedena na prevaru“ od 12.01.2015. godine i zaključila da je prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH: Član 2 - Urednička odgovornost, Član 4 - Diskriminacija, i Član 4a - Ravnopravnost polova i poštivanje osobenosti.

  U predmetnom tekstu se tendenciozno pravo na seksualnu opredijeljenost, pravo na seksualnu različitost prikazuje kao razvrat i na taj način promoviše netolerancija i diskriminacija prema osobama drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

  Žalbena komisija konstatuje da se u tekstu pravo na okupljanje tj. parada ponosa u prvom pasusu imenuje kao „defile razvrata“: “Obistinjuju se najave da bi Tuzla mogla biti prvi grad u BiH u kome će biti održana tzv. parada ponosa, odnosno, parada pedera i lezbejki, koji poput karavana putuju po prostorima bivše Jugoslavije i prisiljavaju lokalne zajednice da kapituliraju pred pritiscima da se organizira defile razvrata“.

  Kodeks je, između ostalog, prekršen u naslovu „U Tuzli promoviran 'pederski kalendar': Djeca odvedena na prevaru“ i navodima: „Obistinjuju se najave da bi Tuzla mogla biti prvi grad u BiH u kome će biti održana tzv. parada ponosa, odnosno, parada pedera i lezbejki, koji poput karavana putuju po prostorima bivše Jugoslavije i prisiljavaju lokalne zajednice da kapituliraju pred pritiscima da se organizira defile razvrata“.

  Opšte odredbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Novinari štampe i online medija u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu „novinari“) imaju obavezu da prema javnosti održavaju visoke etičke standarde u bilo kojem trenutku i pod bilo kakvim okolnostima. Dužnost novinara i izdavača štampe i online medija je poštivati potrebe građana za korisnim, blagovremenim i relevantnim informacijama, kao i braniti načela slobode informisanja i pravo na pravedan komentar i kritičko novinarstvo. Novinari će se pridržavati opšteprihvaćenih društvenih standarda pristojnosti i poštivanja etničke, kulturne i religijske raznolikosti Bosne i Hercegovine. Novinari će se pridržavati standarda ljudskih prava definisanih u međunarodnim i bosansko-hercegovačkim aktima o ljudskim pravima. Novinari će razvijati svijest o ravnopravnosti polova i poštivanju osobenosti kao integralnog dijela ljudskih prava. Novinari će štititi prava pojedinca, dok će u isto vrijeme podržavati pravo na informaciju koja služi javnom interesu. Ovaj Kodeks treba posmatrati u svjetlu oba pomenuta značenja“.

  Član 1 – Interes javnosti, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Interes javnosti, u značenju ovog Kodeksa, definisan je kao postupak i/ili informacija kojima je namjera pomoći javnosti u donošenju ličnog mišljenja i odluka o pitanjima i događajima, uključujući i napore otkrivanja krivičnog djela i/ili prekršaja, te spriječiti zavođenje javnosti nekom izjavom ili postupkom pojedinca ili organizacije“.

  Član 2 - Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Najvažnija odgovornost novinara i urednika je osigurati da njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu. Novinari će u svakome trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja. Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi uticali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije“.

  Član 4 - Diskriminacija, Kodeksa za štampu i online medije BiH: "Novinari moraju izbjeći prejudicirane i uvredljive aluzije na nečiju etničku grupu, nacionalnost, rasu, religiju, pol, seksualnu opredijeljenost, fizičku onesposobljenost ili mentalno stanje. Aluzije na nečiju etničku grupu, nacionalnost, rasu, religiju, pol, seksualnu opredijeljenost, fizičku onesposobljenost ili mentalno stanje će biti napravljene samo onda kada su u direktnoj vezi sa slučajem o kojemu se izvještava“.

  Član 4a - Ravnopravnost polova i poštivanje osobenosti, Kodeksa za štampu i online medije BiH: "Novinari će izbjegavati direktne ili indirektne komentare kojima ličnosti stavljaju u neravnopravan položaj ili ih diskriminišu po osnovi njihovog pola, roda, polnog identiteta, rodnoga identiteta, rodnoga izražavanja i/ili seksualne orijentacije“.

  Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Novinari neće objavljivati netačne ili krivonavodeće materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala. Fotografije i dokumenti ne smiju biti falsifikovani i/ili korišteni na krivonavodeći način. Novinari ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi obznanjivanje moglo materijalno uticati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike. Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem. Novinari će uvijek izvještavati istinito i tačno o ishodu radnje poduzete u vezi s klevetom u koju su bili uključeni. Novinari će izvještavati samo na osnovu činjenica čije je porijeklo novinaru poznato. Kod izvještavanja i komentara kontroverze, novinari će se potruditi da saslušaju i predstave sve strane u sporu. Ukoliko jedna strana u kontroverzi odbije da se stavi na raspolaganje novinaru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju“.

  Član 6 - Komentar, pretpostavka i činjenica, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Novinari, iako su slobodni da izraze svoja gledišta, moraju napraviti jasnu razliku između komentara, pretpostavke i činjenice“.


  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; novinar Fuad Kovačević; prof.dr Enes Osmančević; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; advokatica Nada Dalipagić; novinar Milan Šutalo i doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović.

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.