Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Edin Ražanica - portal dina.ba, 20.12.2013.

  Broj: 440-02/13
  Datum: 20.12.2013.

  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi g. Edina Ražanice na tekst
  "Nekad najhrabriji policajac Distrikta, danas obućar!"
   objavljen na portalu dina.ba

  ŽALBA SE PRIHVAĆA
  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH

  Član 14 - Autorska prava

  U tekstu "Nekad najhrabriji policajac Distrikta, danas obućar!" objavljeni su i dijelovi teksta objavljeni na internet portalu otisak.ba, pod naslovom "Goran Lujić odgovara na optužbe Sandra Stevanovića: Optužbe ne stoje, bio je častan policajac". Pri tome izvor teksta nije naznačen na odgovarajući način, jer se naznaka “napominjemo da smo demant Policije Brčko Distrikta BiH preuzeli sa jednog lokalnog portala”, ne može smatrati naznačenjem izvora na odgovarajući način.


  U Članu 14 - Autorska prava, Stav 1, Kodeksa za štampu i online medije BiH, jasno je navedeno: "Novinari mogu koristiti razumne sažetke originala s ograničenim citatima, materijale iz drugih publikacija ili nosilaca autorskih prava, bez izričite dozvole za to, sve dok je izvor naznačen na odgovarajući način".

   

  Vijeću za štampu u BiH obratio se g. Edin Ražanica, urednik portala otisak.ba povodom teksta "Nekad najhrabriji policajac Distrikta, danas obućar!", objavljenog na portalu dina.ba. U dostavljenoj žalbi, g. Ražanica je naznačio sljedeće: "Molim Vas da u skladu sa svojim ovlastima reagirate na uredništvo portala dina.ba jer su prije nekoliko dana objavili tekst pod naslovom 'Nekad najhrabriji policajac Distrikta, danas obućar!", u kojem je dio teksta u kojem se navodi demant šefa policije u Brčkom Gorana Lujića, a koji je bez dozvole preuzet sa nezavisnog bh. informativnog portala www.otisak.ba".

  U skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH obratilo se uredniku portala dina.ba povodom zahtjeva g. Ražanice za uklanjanjem dijela teksta koji je preuzet sa portala otisak.ba, ali tekst nije uklonjen, niti je uredništvo portala dina.ba dostavilo odgovor Vijeću za štampu u BiH.
      
  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 20.12.2013. godine, razmotrila je tekst "Nekad najhrabriji policajac Distrikta, danas obućar!" objavljen na portalu dina.ba,  tekst "Goran Lujić odgovara na optužbe Sandra Stevanovića: Optužbe ne stoje, bio je častan policajac" i žalbu g. Ražanice, te utvrdila da je prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH.

  Žalbena komisija konstatira da su u tekstu "Nekad najhrabriji policajac Distrikta, danas obućar!", objavljeni i dijelovi teksta objavljeni na internet portalu otisak.ba, pod naslovom "Goran Lujić odgovara na optužbe Sandra Stevanovića: Optužbe ne stoje, bio je častan policajac". Pri tome izvor teksta nije naznačen na odgovarajući način, jer se naznaka “napominjemo da smo demant Policije Brčko Distrikta BiH preuzeli sa jednog lokalnog portala”, ne može smatrati naznačenjem izvora na odgovarajući način.

  Prekršen je Član 14 - Autorska prava, Stav 1, Kodeksa za štampu i online medije BiH, u kome je jasno navedeno: "Novinari mogu koristiti razumne sažetke originala s ograničenim citatima, materijale iz drugih publikacija ili nosilaca autorskih prava, bez izričite dozvole za to, sve dok je izvor naznačen na odgovarajući način".


  Član 14, Autorska prava, Kodeksa za štampu i online medije BiH: "Novinari mogu koristiti razumne sažetke originala s ograničenim citatima, materijale iz drugih publikacija ili nosilaca autorskih prava, bez izričite dozvole za to, sve dok je izvor naznačen na odgovarajući način. Značajna upotreba ili reprodukcija cijelog materijala zaštićenog autorskim pravima, zahtijeva izričitu dozvolu nositelja autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samome materijalu".


  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof. dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; doc.dr Enes Osmančević; urednik Fuad Kovačević i novinar Milan Šutalo.

  Predsjedavajući Žalbene komisije
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                             prof. dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.