G. Stefan Pejović - portal novinar.me, 20.12.2013.

Štampa

Broj: 441-02/13
Datum: 20.12.2013.


ODLUKA
Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
po žalbi g. Stefana Pejovića na tekst
"Novinarku Amilu Lončarić napali bijesni psi"
objavljen na portalu novinar.me 29.10.2013.

ŽALBA NIJE RAZMATRANA


Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatira da ovo nije novinarski tekst i kao takav, nije ni razmatran. Novinarstvo se zasniva na činjenicama, na stvarnim događajima, a ne na izmišljenim pričama.

Tekst "Novinarku Amilu Lončarić napali bijesni psi" nije novinarska forma, niti praksa. Ovo je ironično-satirični uradak da bi se, skrenula pažnja na, po mišljenju autora, neodgovarajući tretman problema pasa lutalica.

Autor je na kraju teksta naznačio da je riječ o "izmišljenom događaju": "Nemili događaj se, ustvari nikada nije ni desio. Ovim tekstom želimo podsjetiti na dvoje djece koja su napadnuta u nekoliko proteklih dana, od kojih je jedna djevojčica u komi, a druga je od trauma zaradila dijabetes”.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća na tumačenje Evropskog suda za ljudska prava, prema kojem novinarske slobode sadržavaju i ''mogućnost pribjegavanja određenom stupnju pretjerivanja, pa čak i provociranja. Štoviše, iako Sud ne mora odobravati polemički, pa čak i agresivni ton kojeg koriste novinari, Član 10 ne samo da štiti bit/sadržaj izraženih ideja i informacija, nego i formu kroz koju su one izražene".

 


Vijeću za štampu u BiH obratio se g. Stefan Pejović povodom teksta "Novinarku Amilu Lončarić napali bijesni psi", objavljenog na portalu novinar.me 29.10.2013. godine, naznačivši da je u tekstu riječ o huškanju.

U tekstu je navedeno kako je "novinarku Amilu Lončarić napala grupa bijesnih pasa", a uz tekst su objavljene i fotografije na kojima su prikazane navodne rane od ugriza pasa. Na kraju teksta stavljena je napomena u kojoj je, između ostalog, navedeno:"Nemili događaj se ustvari nikad nije ni desio. Ovim tekstom želimo podsjetiti na dvoje djece koja su napadnuta u nekoliko proteklih dana, od kojih je jedna djevojčica u komi, a druga je od traume zaradila dijabetes".

U skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH obratilo se uredniku portala novinar.me, tražeći pojašnjenje povodom žalbe g. Pejovića.

U dostavljenom odgovoru, urednik portala je naveo kako se "pod huškanjem podrazumijeva negativno pisanje o određenim manjinskim skupinama, a to nikako ne mogu biti životinje, koje svi jedemo svakodnevno, pa bilo to i psi, koji su nekome ljubimci, a neko ih i ne voli (i ima pravo na to). Dakle, pričati o nekakvom 'huškanju' i porediti životinje sa ljudima je zaista smiješno, te se nikako ne možemo složiti sa tim". Također, urednik dodaje i kako bi "govor mržnje bio tekst protiv određene rasne ili vjerske skupine, a o tome se u ovom slučaju nikako ne radi".

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 20.12.2013. godine, razmotrila je žalbu g. Pejovića, tekst "Novinarku Amilu Lončarić napali bijesni psi", odgovor urednika i zaključila da se ne radi o novinarskom tekstu, te on kao takav nije razmatran. Novinarstvo se zasniva na činjenicama, na stvarnim događajima, a ne na izmišljenim pričama. Tekst "Novinarku Amilu Lončarić napali bijesni psi!" nije novinarska forma, niti praksa. Ovo je ironično-satirični uradak da bi se, skrenula pažnja na, po mišljenju autora, neodgovarajući tretman problema pasa lutalica.

Autor je na kraju teksta naznačio da je riječ o "izmišljenom događaju": "Nemili događaj se, ustvari nikada nije ni desio. Ovim tekstom želimo podsjetiti na dvoje djece koja su napadnuta u nekoliko proteklih dana, od kojih je jedna djevojčica u komi, a druga je od trauma zaradila dijabetes”.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća na tumačenje Evropskog suda za ljudska prava, prema kojem novinarske slobode sadržavaju i ''mogućnost pribjegavanja određenom stupnju pretjerivanja, pa čak i provociranja. Štoviše, iako Sud ne mora odobravati polemički, pa čak i agresivni, ton kojeg koriste novinari, Član 10 ne samo da štiti bit/sadržaj izraženih ideja i informacija, nego i formu kroz koju su one izražene".

Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof. dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; doc.dr Enes Osmančević; urednik Fuad Kovačević i novinar Milan Šutalo.

Predsjedavajući Žalbene komisije

prof. dr Miodrag Živanović