Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Gđa Lidija Pišker - portal novinar.me, 20.12.2013.

  Broj: 442-02/13
  Datum: 20.12.2013.


  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi gđe Lidije Pišker na tekst
  "Novinarku Amilu Lončarić napali bijesni psi"
  objavljen na portalu novinar.me 29.10.2013.

  ŽALBA NIJE RAZMATRANA

   Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatira da ovo nije novinarski tekst, i kao takav, nije ni razmatran. Novinarstvo se zasniva na činjenicama, na stvarnim događajima, a ne na izmišljenim pričama. Tekst "Novinarku Amilu Lončarić napali bijesni psi" nije novinarska forma, niti praksa. Ovo je ironično-satirični uradak da bi se, skrenula pažnja na, po mišljenju autora, neodgovarajući tretman problema pasa lutalica.

  Autor je na kraju teksta naznačio da je riječ o "izmišljenom događaju": "Nemili događaj se, ustvari nikada nije ni desio. Ovim tekstom želimo podsjetiti na dvoje djece koja su napadnuta u nekoliko proteklih dana, od kojih je jedna djevojčica u komi, a druga je od trauma zaradila dijabetes”.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća na tumačenje Evropskog suda za ljudska prava, prema kojem novinarske slobode sadržavaju i ''mogućnost pribjegavanja određenom stupnju pretjerivanja, pa čak i provociranja. Štoviše, iako Sud ne mora odobravati polemički, pa čak i agresivni ton kojeg koriste novinari, Član 10 ne samo da štiti bit/sadržaj izraženih ideja i informacija, nego i formu kroz koju su one izražene".


  Vijeću za štampu u BiH obratila se gđa Lidija Pišker povodom teksta "Novinarku Amilu Lončarić napali bijesni psi", objavljenog na portalu novinar.me 29.10.2013. godine, "kako bi skrenula pažnju na grubo kršenje Kodeksa za štampu i to Člana 3. (Huškanje) i Člana 5. (Tačnost i fer izvještavanje) od novinara i uredništva ovog portala".

  Žalba gđe Pišker odnosi se na tekst u kome je navedeno kako je "novinarku Amilu Lončarić napala grupa bijesnih pasa", a uz tekst su objavljene i fotografije na kojima su prikazane navodne rane od ugriza pasa.

  U dostavljenoj žalbi gđa Pišker navodi i sljedeće: "Namjerno falsifikujući slike navodno povrijeđene novinarke s ciljem dizanja hajke protiv zaštitnika i zaštitnica životinja i udruženja za prava životinja, a u korist promicanja interesnih grupa koje lobiraju usvajanje prijedloga izmjena Zakona o zaštiti životinja, portal novinar.com.ba, navodeći neistine i tendenciozno kombinujući izmišljeni slučaj napada sa komentarima Facebook korisnika i korisnica na tekst o napadu na djevojčicu, tek na kraju teksta navodi: 'Nemili događaj se ustvari nikada nije ni desio. Ovim tekstom želimo podsjetiti na dvoje djece koja su napadnuta u nekoliko proteklih dana, od kojih je jedna djevojčica u komi, a druga je od trauma zaradila dijabetes'".

  U skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH obratilo se uredniku portala novinar.me, tražeći pojašnjenje povodom žalbe gđe Pišker.

  U dostavljenom odgovoru, urednik portala je naveo kako se "pod huškanjem podrazumijeva negativno pisanje o određenim manjinskim skupinama, a to nikako ne mogu biti životinje, koje svi jedemo svakodnevno, pa bilo to i psi, koji su nekome ljubimci, a neko ih i ne voli (i ima pravo na to). Dakle, pričati o nekakvom 'huškanju' i porediti životinje sa ljudima je zaista smiješno, te se nikako ne možemo složiti sa tim". Također, urednik dodaje i kako bi "govor mržnje bio tekst protiv određene rasne ili vjerske skupine, a o tome se u ovom slučaju nikako ne radi".

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 20.12.2013. godine, razmotrila je žalbu gđe Pišker, tekst "Novinarku Amilu Lončarić napali bijesni psi", odgovor urednika i zaključila da se ne radi o novinarskom tekstu, te on kao takav, nije ni razmatran. Novinarstvo se zasniva na činjenicama, na stvarnim događajima, a ne na izmišljenim pričama. Tekst "Novinarku Amilu Lončarić napali bijesni psi" nije novinarska forma, niti praksa. Ovo je ironično-satirični uradak da bi se, skrenula pažnja na, po mišljenju autora, neodgovarajući tretman problema pasa lutalica.

  Autor je na kraju teksta naznačio da je riječ o "izmišljenom događaju": "Nemili događaj se, ustvari nikada nije ni desio. Ovim tekstom želimo podsjetiti na dvoje djece koja su napadnuta u nekoliko proteklih dana, od kojih je jedna djevojčica u komi, a druga je od trauma zaradila dijabetes”.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća na tumačenje Evropskog suda za ljudska prava, prema kojem novinarske slobode sadržavaju i ''mogućnost pribjegavanja određenom stupnju pretjerivanja, pa čak i provociranja. Štoviše, iako Sud ne mora odobravati polemički, pa čak i agresivni ton kojeg koriste novinari, Član 10 ne samo da štiti bit/sadržaj izraženih ideja i informacija, nego i formu kroz koju su one izražene".

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof. dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; doc.dr Enes Osmančević; urednik Fuad Kovačević i novinar Milan Šutalo.

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof. dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.