G. Benjamin Jusufspahić - portal mojevijesti.ba, 26.06.2014.

Štampa

Broj: 226-02/14
Datum: 26.06.2014.

ODLUKA
Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
po žalbi g. Benjamina Jusufspahića na tekst
„Državljani BiH bez viza u Moldaviju i Albaniju“
objavljen na portalu mojevijesti.ba 08.05.2014. godine

ŽALBA NIJE PRIHVAĆENA
Kodeks za štampu i online medije BiH nije prekršen

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije prihvatila žalbu g. Benjamina Jusufspahića na tekst „Državljani BiH bez viza u Moldaviju i Albaniju“.

Žalbena komisija konstatuje da, sve i da je netačna informacija kako građanima neće trebati vize za Albaniju jer je već ranije ukinut vizni režim sa ovom državom, to ne znači da je ova informacija plod namjere novinara da prekrši Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje,
Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala mojevijesti.ba obratio se g. Benjamin Jusufspahić sa žalbom na tekst „Državljani BiH bez viza u Moldaviju i Albaniju“, objavljen na portalu mojevijesti.ba 08.05.2014. godine.

U tekstu je, između ostalog, objavljeno kako je utvrđen “Prijedlog sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnim putovanjima državljana” te da se “građani BiH i Moldavije, odnosno BiH i Albanije, oslobađaju obaveza pribavljanja viza za ulazak i boravak na teritoriju druge ugovorne strane najduže do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana”.
Povodom navoda iz teksta, g. Jusufspahić kaže: “U naslovu i u tekstu piše da građanima BiH neće trebati vize za Albaniju, što nije tačno. Građanima, državljanima BiH ni sada ne trebaju vize za ovu državu”.
Žalbenik napominje i sljedeće: “Sporazumom između Savjeta ministara BiH i Savjeta ministara Republike Albanije je definisano da našim državljanima sada neće trebati pasoš za ulazak na teritoriju Albanije. Dakle, moći ćemo samo sa ličnom kartom putovati iz BiH u Albaniju. Isto važi i za državljane Albanije za ulazak u BiH”.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 26.06.2014. godine, razmotrila je tekst „Državljani BiH bez viza u Moldaviju i Albaniju“ od 08.05.2014. godine i žalbu g. Jusufspahića, te utvrdila da Kodeks za štampu i online medije BiH nije prekršen.

Žalbena komisija konstatuje da, sve i da je netačna informacija kako građanima neće trebati vize za Albaniju jer je već ranije ukinut vizni režim sa ovom državom, to ne znači da je ova informacija plod namjere novinara da prekrši Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; sutkinja Nada Arsenić; doc.dr Enes Osmančević; urednik Fuad Kovačević, advokat Dražen Zubak, novinar Muhamed Jusić, doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović i novinar Milan Šutalo.


Predsjedavajući Žalbene komisije

prof.dr Miodrag Živanović