Javno preduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o. - portal Biscani.net, 18.04.2012.

Štampa

18.04.2012.

JAVNO PREDUZEĆE NACIONALNI PARK "UNA" D.O.O. - portal BISCANI.NET

 

ŽALBENIK:

G. Amarildo Mulić i g. Anto Marjanović, Javno preduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o.

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal Biscani.net

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Reakcija povodom zadnjih odluka u Nacionalnom parku Una“

DATUM OBJAVE:

08.04.2012.

Žalba na tekst „Reakcija povodom zadnjih odluka u Nacionalnom parku Una“ objavljen na portalu Bišćani.net, 08.04.2012. godine. Žalba se odnosi na tekst o naknadi za korištenje usluga raftinga.
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, na portalu Bišćani.net, 24.05.2012. godine objavljeno izvinjenje žalbenicima pod naslovom „Javno izvinjenje Muliću i Marjanoviću“.