G. Asim Kamber - portal biscani.net, 07.06.2013.

Štampa
07.06.2013.
 

G. ASIM KAMBER -  portal BISCANI.NET

 

ŽALBENIK:

G. Asim Kamber

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal biscani.net

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

tekst "Asime, ja jesam Asim ali na moju sreću nisam Kamber!"

DATUM OBJAVE:

07.06.2013. godine

Demanti g. Asima Kambera povodom navoda iz teksta "Asime, ja jesam Asim ali na moju sreću nisam Kamber!" objavljenog na portalu biscani.net 06.06.2013. godine.
 
ISHOD:
 
Samoregulacija: Demanti g. Kambera objavljen na portalu biscani.net 07.06.2013. godine pod naslovom "Reagiranje na mail u kome vozač Vlade USK-a g. Asim Mukanović odgovara na navode Asima Kambera", 07.06.2013.godine.