Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Benjamin Jusufspahić - portal biscani.net, 12.03.2015. godine

  12.03.2015.

   

  G. BENJAMIN JUSUFSPAHIĆ - portal BISCANI.NET

   

  ŽALBENIK:

  G. Benjamin Jusufspahić

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  portal biscani.net

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  tekst "VIDEO: Međuvršnjačko nasilje u Bihaću"

  DATUM OBJAVE:

  12.03.2015.

  Žalba g. Benjamina Jusufspahića zbog otkrivanja identiteta maloljetne osobe u tekstu "VIDEO: Međuvršnjačko nasilje u Bihaću", koji je objavljen na portalu biscani.net 12.03.2015. godine.

  ISHOD:

  Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.