G. Benjamin Jusufspahić - portal biscani.net, 12.03.2015. godine

Štampa

12.03.2015.

 

G. BENJAMIN JUSUFSPAHIĆ - portal BISCANI.NET

 

ŽALBENIK:

G. Benjamin Jusufspahić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal biscani.net

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

tekst "VIDEO: Međuvršnjačko nasilje u Bihaću"

DATUM OBJAVE:

12.03.2015.

Žalba g. Benjamina Jusufspahića zbog otkrivanja identiteta maloljetne osobe u tekstu "VIDEO: Međuvršnjačko nasilje u Bihaću", koji je objavljen na portalu biscani.net 12.03.2015. godine.

ISHOD:

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije