Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Žalba građanina - portal tip.ba, 05.08.2013.

  05.08.2013.
   

  ŽALBA GRAĐANINA - portal TIP.BA

   

  ŽALBENIK:

  Žalba građanina

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  portal tip.ba

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  komentari ispod teksta "Koliko je nelegalnog oružja na ulicama Tuzle?"

  DATUM OBJAVE:

  05.08.2013. godine

  Vijeću za štampu u BiH upućen zahtjev za uklanjanjem komentara koje je žalbenik sam postavio, ispod teksta "Koliko je nelegalnog oružja na ulicama Tuzle?" objavljenog na portalu tip.ba 05.08.2013. godine.
   
  ISHOD:
   
  Van nadležnosti: Vijeće za štampu u BiH ne može posredovati prema portalu tip.ba sa zahtjevom za uklanjanje komentara postavljenih od strane žalbenika, budući da svaki posjetilac internet portala snosi vlastitu odgovornost za sadržaj komentara koje postavlja ispod teksta.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.