Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Gđa Selma Učanbarlić - portal hercegbosna.org, 03.09.2013.

  03.09.2013.
   

  GĐA SELMA UČANBARLIĆ -  portal HERCEGBOSNA.ORG

   

  ŽALBENIK:

  Gđa Selma Učanbarlić

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  portal Hercegbosna.org

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  tekst "Muslimanski turisti oskrnavili hrvatski grb u Neumu"

  DATUM OBJAVE:

  17.08.2013.

   

  Vijeću za štampu u BiH upućen zahtjev gđe Selme Učanbarlić, za dopunu informacije i objavu izvinjenja povodom teksta "Muslimanski turisti oskrnavili hrvatski grb u Neumu", objavljenog 17.08.2013. godine na portalu hercegbosna.org.
   
  ISHOD:
   
  Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 2 - Urednička odgovornost, Člana 3 - Huškanje, Člana 4 - Diskriminacija, Člana 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Člana 7 - Mogućnost odgovora, i Člana 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH. 
   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.