Gđa Emira Hasanović - Forum Hercegbosna.org, 21.07.2019.godine

Štampa

21.07.2019. 

GĐA EMIRA HASANOVIĆ - Forum HERCEGBOSNA.ORG

ŽALBENIK:

Gđa Emira Hasanović 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Forum Hercegbosna.org 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Nakon pola stoljeća nacija: 2018. Muslimani napunjavaju 50 godina“ 

DATUM OBJAVE:

06.03.2017. 

Žalba na komentare posjetitelja foruma.

ISHOD:

Van nadležnosti: Vijeće za tisak u BiH nije nadležno za postupanje po žalbama na sadržaje objavljene na forumima.

Odluka Žalbene komisije