Gđa Emira Hasanović - Forum Hercegbosna.org, 21.07.2019.godine

Štampa

21.07.2019. 

GĐA EMIRA HASANOVIĆ - Forum HERCEGBOSNA.ORG 

ŽALBENIK:

Gđa Emira Hasanović 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Forum Hercegbosna.org 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Tviterluk Emira Suljagića“ 

DATUM OBJAVE:

18.04.2019.

Žalba na komentare posjetitelja foruma. 

ISHOD:

Van nadležnosti: Vijeće za tisak u BiH nije nadležno za postupanje po žalbama na sadržaje objavljene na forumima.

Odluka Žalbene komisije