G.Edvin Spaho - Forum Hercegbosna.org, 17.09.2018. godine

Štampa

17.09.2018.

G.EDVIN SPAHO - Forum HERCEGBOSNA.ORG 

ŽALBENIK:

G.Edvin Spaho

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Forum Hercegbosna.org 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Džamijska maskirna boja. U džamiji će biti sakriveni, ali to ih spasiti neće“ 

DATUM OBJAVE:

12.09.2018.

Žalba na komentar posjetioca foruma koji sadrži govor mržnje. 

ISHOD:

Van nadležnosti: Vijeće za tisak u BiH nije nadležno za postupanje po žalbama na sadržaje objavljene na Internet forumima.