Gđa Adela Čomić - portal novinar.me, 30.10.2013.

Štampa

30.10.2013.

GĐA ADELA ČOMIĆ – portal NOVINAR.ME

 

ŽALBENIK:

Gđa Adela Čomić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal novinar.me

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Novinarku Amilu Lončarić napali bijesni psi"

DATUM OBJAVE:

29.10.2013. godine

Žalba gđe Adele Čomić na tekst "Novinarku Amilu Lončarić napali bijesni psi", objavljen na portalu novinar.me 29.10.2013. godine.
 
ISHOD:
 
Žalba nije razmatrana:  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije razmatrala  žalbu budući da nije riječ o novinarskom tekstu.