Gđa Edita Velić - portal saff.ba, 10.12.2014. godine

Štampa

10.12.2014.

GĐA EDITA VELIĆ -  portal SAFF.BA


ŽALBENIK:

Gđa Edita Velić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal saff.ba

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Kako Steve i Kim Reitz šire kršćanstvo u Goraždu“

DATUM OBJAVE TEKSTA:

08.12.2014.

Žalba gđe Edite Velić na tekst „Kako Steve i Kim Reitz šire kršćanstvo u Goraždu“, objavljen na portalu saff.ba 08.12.2014. godine.
 
ISHOD:
 
Žalba prihvaćena: Žalbena Komisija Vijeća za štampu utvrdila je kršenje Opštih odredbi, stav 3, Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Član 7 - Mogućnost odgovora, i Član 15 - Žalbe.