Žalba građanina - Portal saff.ba, 21.05.2019.godine

Štampa

21.05.2019.

ŽALBA GRAĐANINA - portal SAFF.BA

ŽALBENIK:

Žalba građanina

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal saff.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

“Nova direktorica TVSA bit će Kristina Ljevak, homoseksualna aktivistica i bivša novinarka FTV-a ” 

DATUM OBJAVE:

21.05.2019.

Žalba na tekst pod naslovom “Nova direktorica TVSA bit će Kristina Ljevak, homoseksualna aktivistica i bivša novinarka FTV-a ”.

 

ISHOD:

Žalba se ne prihvata: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, osim u specifičnim slučajevima, ne razmatra žalbe kod kojih nije ispoštovana žalbena procedura.

Odluka Žalbene komisije