Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Amir Čamdžić - Portal Saff.ba, 13.10.2019.godine

  13.10.2019.

  G. AMIR ČAMDŽIĆ - portal SAFF.BA

  ŽALBENIK:

  G. Amir Čamdžić 

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Portal Saff.ba

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  „ Dževad Galijašević, Mehmedalija Nuhić, Amir Čamdžić, Salih Selimović: Zvijezde velikosrpske antiislamsku reprezentacije“ 

  DATUM OBJAVE:

  21.05.2013.

  Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „ Dževad Galijašević, Mehmedalija Nuhić, Amir Čamdžić, Salih Selimović: Zvijezde velikosrpske antiislamsku reprezentacije“. 

  ISHOD:

  Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, iz objavljenog teksta na portalu saff.ba, uklonjene su fotografije i ime i prezime g. Amira Čamdžića.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.