G. Amir Čamdžić - Portal Saff.ba, 13.10.2019.godine

Štampa

13.10.2019.

G. AMIR ČAMDŽIĆ - portal SAFF.BA

ŽALBENIK:

G. Amir Čamdžić 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Saff.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„ Dževad Galijašević, Mehmedalija Nuhić, Amir Čamdžić, Salih Selimović: Zvijezde velikosrpske antiislamsku reprezentacije“ 

DATUM OBJAVE:

21.05.2013.

Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „ Dževad Galijašević, Mehmedalija Nuhić, Amir Čamdžić, Salih Selimović: Zvijezde velikosrpske antiislamsku reprezentacije“. 

ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, iz objavljenog teksta na portalu saff.ba, uklonjene su fotografije i ime i prezime g. Amira Čamdžića.