G. Amar Toplić - portal saff.ba, 12.01.2015. godine

Štampa

12.01.2015.

G. AMAR TOPLIĆ - portal SAFF.BA

ŽALBENIK:

G. Amar Toplić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Saff.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„U Tuzli promoviran 'pederski kalendar': Djeca odvedena na prevaru“

DATUM OBJAVE:

12.01.2015.

Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „U Tuzli promoviran 'pederski kalendar': Djeca odvedena na prevaru“.

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Općih odredbi, Člana 1 - Interes javnosti, Člana 2 - Urednička odgovornost, Člana 4 - Diskriminacija, Člana 4a - Ravnopravnost polova i poštivanje osobenosti, Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje i Član 6 - Komentar, pretpostavka i činjenica, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije