G. Aldin Širanović - Portal Saff.ba, 09.03.2018. godine

Štampa

09.03.2018. 

G. ALDIN ŠIRANOVIĆ - portal SAFF.BA

ŽALBENIK:

G. Aldin Širanović 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Saff.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Kako rade tvornice lažnih vijesti“ 

DATUM OBJAVE:

09.03.2018.

Zahtjev za uklanjanje teksta. 

ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH tekst uklonjen sa portala saff.ba.