Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Žalba građanina - portal banjaluka.com, 02.12.2013. godine

  02.12.2013.

  ŽALBA GRAĐANINA  - portal BANJALUKA.COM

   

  ŽALBENIK:

  Građanin

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  portal banjaluka.com

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI

  komentari ispod teksta "Prekid u Sarajevu"

  DATUM OBJAVE:

  25.09.2013.

  Prigovor građanina povodom  komentara sa govorom mržnje, postavljenog na portalu banjaluka.com ispod teksta "Prekid u Sarajevu" 25.09.2013. godine.
   
  ISHOD:
   
  Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH i profesionalnom saradnjom sa gl. i odg. urednikom, sa portala uklonjen komentar koji je sadržavao govor mržnje, a posjetiocu sa Facebook nalogom Aldin Mulić, trajno onemogućen pristup portalu banjaluka.com.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.