Žalba građanina - portal banjaluka.com, 02.12.2013. godine

Štampa

02.12.2013.

ŽALBA GRAĐANINA  - portal BANJALUKA.COM

 

ŽALBENIK:

Građanin

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal banjaluka.com

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI

komentari ispod teksta "Prekid u Sarajevu"

DATUM OBJAVE:

25.09.2013.

Prigovor građanina povodom  komentara sa govorom mržnje, postavljenog na portalu banjaluka.com ispod teksta "Prekid u Sarajevu" 25.09.2013. godine.
 
ISHOD:
 
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH i profesionalnom saradnjom sa gl. i odg. urednikom, sa portala uklonjen komentar koji je sadržavao govor mržnje, a posjetiocu sa Facebook nalogom Aldin Mulić, trajno onemogućen pristup portalu banjaluka.com.