G. Leo Pločkinić - portal feniks.ba, 07.01.2014.

Štampa

07.01.2014.

G. LEO PLOČKINIĆ - portal FENIKS.BA


ŽALBENIK:

G. Leo Pločkinić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal feniks.ba

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Leo Pločkinić: Srpski borac za hrvatsku slobodu"

DATUM OBJAVE TEKSTA:

 11.04.2011.

Vijeću za tisak u BiH dostavljena žalba g. Lea Pločkinića povodom teksta "Leo Pločkinić: Srpski borac za hrvatsku slobodu", objavljenog na portalu feniks.ba 11.04.2011.godine.
 
ISHOD:
 
 
 Žalba neblagovremena: Žalba upućena nakon isteka roka od mjesec dana za ulaganje žalbi na sadržaje objavljene na internet portalima.