G. Leo Pločkinić - Prometej.ba, 08.01.2014.

Štampa

08.01.2014.

G. LEO PLOČKINIĆ - portal PROMETEJ.BA


ŽALBENIK:

G. Leo Pločkinić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal prometej.ba

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

 "Fatmir Alispahić Zlo u 10 tačaka"

DATUM OBJAVE TEKSTA:

 08.01.2014.

Vijeću za tisak u BiH dostavljena žalba g. Lea Pločkinića povodom teksta "Fatmir Alispahić Zlo u 10 tačaka", objavljenog na portalu prometej.ba. Žalbenik navodi kako "predmetni članak sadrži uvredljive kvalifikacije i diskriminacijske stavove".
 
ISHOD:
 

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila da nema kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH.