Gđa Amila Hasečić - Portal Bh-index.com, 18.12.2018. godine

Štampa

18.12.2018. 

GĐA AMILA HASEČIĆ - portal BH-INDEX.COM 

ŽALBENIK:

Gđa Amila Hasečić 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Bh-index.com 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

// 

DATUM OBJAVE:

23.10.2018.

Reagovanje povodom objavljenog teksta čiji naslov nije naveden. 

ISHOD:

Samoregulacija: Tekst uklonjen sa portala bh.index.com.