Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Benjamin Jusufspahić - portal republikasrpska.net, 07.10.2014. godine

  Broj: 331-02/14
  Datum: 07.10.2014.

   

  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi g. Benjamina Jusufspahića
  na portal republikasrpska.net

  ŽALBA SE PRIHVAĆA
  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH
  Član 15 - Žalbe

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu g. Benjamina Jusufspahića zbog evidentnog kršenja Člana 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH - nepostojanja kontakta/impressuma na portalu republikasrpska.net, što je obaveza svakoga medija da ima označeno na vidljivom mjestu u svome mediju.

   

  Vijeću za štampu u BiH obratio se g. Benjamin Jusufspahić, naznačivši sljedeće: „Portal republikasrpska.net ne sadrži na prigodnom mjestu ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i onlajn izdanja“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 07.10.2014. godine razmotrila je žalbu g. Benjamina Jusufspahića i utvrdila evidentno kršenje Člana 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH, zbog nepostojanja kontakta/impressuma na portalu republikasrpska.net, što je obaveza svakoga medija da ima označeno na vidljivom mjestu u svome mediju.

  Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Štampa i online mediji će na prigodnom mjestu sadržavati: ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja. Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog Kodeksa, obratit će se izdavaču ili uredniku odgovornom za štampu ili online izdanje o kojem se radi, demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka“.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; novinar Fuad Kovačević; doc.dr Enes Osmančević; advokat Dražen Zubak; novinar Milan Šutalo i doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović.

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.