Demanti Centra za uklanjanje mina u BiH objavljen u magazinu "Slobodna Bosna" 10.01.2013. godine

Štampa

10.01.2013.

 

Demanti Centra za uklanjanje mina u BiH objavljen u magazinu "Slobodna Bosna" pod naslovom "BHMAC je sve navedene prodaje vozila uradio prema zakonu, o čemu postoji i adekvatna dokumentacija".