Demanti Parlamentarne skupštine BiH objavljen u magazinu "Slobodna Bosna" 18.07.2013.

Štampa

18.07.2013.

 

Demanti Parlamentarne skupštine BiH objavljen u magazinu "Slobodna Bosna" 18.07.2013.godine.