Demanti šefa Policije Brčko Distrikta BiH objavljen u magazinu "Slobodna Bosna" 20.10.2011.

Štampa

20.10.2011.

Demanti šefa Policije Brčko Distrikta, g. Gorana Lujića, objavljen u magazinu "Slobodna Bosna" 20.10.2011. godine.