Demanti gđe Nataše Tešanović objavljen u magazinu "Slobodna Bosna" 17.11.2011.

Štampa

17.11.2011.


Demanti gđe Nataše Tešanović, direktorice Alternativne televizije, objavljen u magazinu "Slobodna Bosna" 17.11.2011. godine.