G. Senad Arnautović - portal enovosti.ba, 26.12.2014.

Štampa

26.12.2014.

G. SENAD ARNAUTOVIĆ - portal ENOVOSTI.BA

 

ŽALBENIK:

G. Senad Arnautović

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal enovosti.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI

"Cijeli Kanton Sarajevo ugrožen zbog 'samovolje Senada Arnautovića': Radnici 'Veterinarske stanice' i dalje u štrajku"

DATUM OBJAVE:

17.12.2014.


Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala enovosti.ba upućen zahtjev za objavom demantija povodom navoda iz teksta "Cijeli Kanton Sarajevo ugrožen zbog 'samovolje Senada Arnautovića': Radnici 'Veterinarske stanice' i dalje u štrajku", objavljenog na portalu enovosti.ba 17.12.2014. godine. 
 
ISHOD:
 
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, demanti g. Senada Arnautovića objavljen na portalu enovosti.ba 29.12.2014. godine pod naslovom "Senad Arnautović: Ja nemam oraha u džepu, a ministar Hrenovica iz osvete uništava Veterinarsku stanicu Sarajevo!".