Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Fadil Imamović - portal bosnjaci.net, 27.10.2015. godine

  Broj: 73-02/16
  Datum: 14.01.2016.


  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi g. Fadila Imamovića na tekst
  objavljen na portalu bosnjaci.net 27.10.2015. godine
  pod naslovom
  „Zašto je sarajevski policajac Fadil Imamović uhapsio Sejfudina Tokića?“


  ŽALBA NIJE PRIHVAĆENA
  Kodeks za štampu i online medije BiH nije prekršen

  Žalbena komisija konstatuje da je portal imao pravo da objavi identitet službene osobe u vršenju službene dužnosti privođenja Sejfudina Tokića, zato što su svi policijski službenici dužni da, u toku vršenja dužnosti, na svojoj uniformi vidno nose pločice sa imenom, prezimenom i funkcijom.
  U obavljanju javne funkcije nema zaštite privatnosti. To važi za sve službenike koji obavljaju bilo koju vrstu javne funkcije, pa se to odnosi i na Žalitelja.

   

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije prihvatila žalbu g. Fadila Imamovića na tekst objavljen na portalu bosnjaci.net 27.10.2015. godine, pod naslovom „Zašto je sarajevski policajac Fadil Imamović uhapsio Sejfudina Tokića?“, u kojem je, između ostalog, objavljeno: „Danas u Sarajevu oko 13 sati slobode je lišen Sejfudin Tokić, predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda. Slobode ga je lišio sarajevski policajac Fadil Imamović uz tvrdnju da on ima 'MOĆ' da ga zadrži u pritvoru 24 sata. Razlog je još uvijek nepoznat, - napisala je na Facebooku Jasmina Tokić“.

  Dalje se navodi: „Nakon hapšenja Sejfudin Tokić uslijedile su razne medijske špekulacije o napadu na policiju itsl. Bošnjaci.Net saznaju da je Sejfudin Tokić zbog zdravstvenih problema iz pritvora prebačen u bolnicu 'Dr. Abdulah Nakaš'.
  Tom prilikom je rekao: - 'Sve ono što sam uočio u tzv. istražnom postupku i sve što se dešavalo danas a i tokom višegodišnjeg maltretiranja sarajevske policije, sada sam siguran da je posljedica direktne povezanost nekih struktura MUP-a Kantona Sarajevo sa srpsko-četničkom policijom u manjem bh. entitetu. Današnje protivzakonito lišavanje slobode provedeno je u cilju sprječavanja mog odlaska i nastupa na tribinama u Danskoj i Njemačkoj koje je predviđeno već sutra', rekao je Tokić“.

   U vezi sa ovim navodima, Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala bosnjaci.net obratio se g. Fadil Imamović sa „žalbom i prigovorom o neistinitom iznošenju činjeničnog stanja te povredi ljudskog prava, dostojanstva i časti kako privatnog tako i profesionalnog ugleda“.

  G. Imamović navodi: „Pobijam i tražim javno izvinjenje svog kompletnog činjenilkog stanja: 1. Zakon o zaštiti od klevete FBiH, 2. Zakon o zaštiti od klevete RS, 3. Odluka kojom se proglašava Zakon o zaštiti od klevete FBiH, 4. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, 5. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, 6. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj. Također protivriječe i krše: 1. Opštu dekleraciju UN a o pravima čovjeka, 2. Evropski Konvenciju o zaštiti prava i ljudskih sloboda posebno pravo na privatnosti. Naime navedeni članak i Vaš tekst je povredio moje pravo te neistino, neprovjereno i neutvđeno objavio moje puno ime i prezime zajedno sa mojom profesijom, a što Vam dostavljam u prilog.. uzimajući 'zdravo za gotovo' a niste provjerili činjeničko stanje i time povredili moje pravo na privatnost na štetu prvenstveno mene (mog privatnog i profesionalnog života), moje porodice koje ima nesagledive posledice u sadašnjosti i budućnosti, iznošenjem i prenošenjem nečeg neistinog gdje posebno želim naglasiti zloupotrebu mojih ličnih podataka (imena i prezimena) koje ja a niti moje Ministarstvo nije i nisam odobrio za javnost“.

  Postupajući u skladu sa žalbenom procedurom, glavni urednik portala bosnjaci.net Esad Krcić dostavio je odgovor povodom žalbe g. Imamovića, naznačivši:
  „Dobili smo vaš dopis iz Vijeća. Poštujući instituciju ispred koje se javljate, šaljemo vam par informacija, pojašnjenja, dokaza. Prvo, molim vas da pročitate originalnu informaciju pod ovim linkom: http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=57206. Tu ćete uvidjeti da se ne radi o autorskom prilogu našeg web magazina Bošnjaci.Net, već o objavi na Facebooku supruge g. Tokića, što piše u sklopu informacije, odnosno da je citirana. Drugo, mi smo dobili email od g. Fadila Imamovića, u svojstvu gl. urednika odgovorio sam mu na email da smo primili njegov demant i da će biti objavljen. Treba imati u vidu vremensku razliku od 6 sati“.

   Urednik dalje navodi: „Treće, informacija, odnosno demant je objavljen pod ovim linkom: http://www.bosnjaci.net/prilog.php?rid=1&pid=57273“.

  Demanti g. Imamovića objavljen je na portalu bosnjaci.net 05.11.2015. godine pod naslovom „Prigovor Fadila Imamovića na objavljenu vijest o hapšenju Tokića“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 14.01.2016. godine, razmotrila je žalbu g. Imamovića, tekst „Zašto je sarajevski policajac Fadil Imamović uhapsio Sejfudina Tokića“ od 27.10.2015. godine, odgovor urednika i utvrdila da nema kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Žalbena komisija konstatuje da je portal bosnjaci.net imao pravo da objavi identitet službene osobe u vršenju službene dužnosti privođenja Sejfudina Tokića, zato što su svi policijski službenici dužni da, u toku vršenja dužnosti, na svojoj uniformi vidno nose pločice sa imenom, prezimenom i funkcijom.

  U obavljanju javne funkcije nema zaštite privatnosti. To važi za sve službenike koji obavljaju bilo koju vrstu javne funkcije, pa se to odnosi i na žalitelja.

   

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; sutkinja Nada Arsenić; prof. dr Enes Osmančević; novinar Fuad Kovačević; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović; novinar Milan Šutalo; novinarka Suzana Mijatović i novinar Muhamed Jusić.

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.