Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Fadil Imamović - portal bosnjaci.net, 05.11.2015. godine

  Broj: 74-02/16
  Datum: 14.01.2016.


  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi g. Fadila Imamovića
  na tekst objavljen na portalu bosnjaci.net 05.11.2015.
  pod naslovom
  „Prigovor Fadila Imamovića na objavljenu vijest o hapšenju Tokića“


  ŽALBA SE PRIHVAĆA

  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH
  Član 2 – Urednička odgovornost
  Član 9 - Privatnost

  Prilikom objave reagiranja Žalbenika, uredništvo portala bosnjaci.net je prekršilo Kodeks za štampu i online medije, Član 2 – Urednička odgovornost i Član 9 - Privatnost, stav 1,
  koji propisuje da će novinari „izbjegavati uplitanje u nečiji privatni život, osim ako takva uplitanja nisu potrebna u interesu javnosti“.
  Komisija konstatuje da nije u interesu javnosti objavljivanje adrese Žalitelja i njegovog broja telefona i da je to drastično kršenje njegove privatnosti.


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu g. Fadila Imamovića na tekst objavljen na portalu bosnjaci.net 05.11.2015. godine pod naslovom „Prigovor Fadila Imamovića na objavljenu vijest o hapšenju Tokića“. 

   Žalbenik je uputio reagovanje na tekst objavljen 27.10.2015. godine na portalu bosnjaci.net, pod naslovom „Zašto je sarajevski policajac Fadil Imamović uhapsio Sejfudina Tokića?“.

  Reagovanje g. Imamovića objavljeno je na portalu bosnjaci.net 05.11.2015. godine pod naslovom „Prigovor Fadila Imamovića na objavljenu vijest o hapšenju Tokića“, uključujući njegovu adresu i broj telefona, kao i sljedeće:
  „27. oktobra 2015. u Sarajevu je uhapšen Sejfudin Tokić, predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda, kada su Bošnjaci.Net objavili informaciju pod naslovom: Zašto je sarajevski policajac Fadil Imamović uhapsio Sejfudina Tokića? Sadržaj informacije je preuzet sa Facebooka, koji je nakon hapšenja objavila Sejfudinova supruga Jasmina, što sadrži u informaciji. Jučer je na redakciju pristigao demant od Fadila Imamovića koji u nastvaku objavljujemo u cjelosti, bez redakcijske intervencije, copy paste sa emaila“.

  Dalje se navodi: „Predmet: Žalba i prigovor o neistinitom iznošenju činjeničnog stanja te povredi Ljudskog prava, dostojanstva i časti kako privatnog tako i profesionalnog ugleda. Pobijam i tražim javno izvinjenje svog kompletnog činjenilkog stanja: 1. Zakon o zaštiti od klevete FBiH, 2. Zakon o zaštiti od klevete RS, 3. Odluka kojom se proglašava Zakon o zaštiti od klevete FBiH, 4. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, 5. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, 6. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj. Također protivriječe i krše :1. Opštu dekleraciju UN a o pravima čovjeka, 2. Evropski Konvenciju o zaštiti prava i ljudskih sloboda posebno pravo na privatnosti. Naime navedeni članak i Vaš tekst je povredio moje pravo te neistino, neprovjereno i neutvđeno objavio moje puno ime i prezime zajedno sa mojom profesijom a što Vam dostavljam u prilog..uzimajući 'zdravo za gotovo' a niste provjerili činjeničko stanje i time povredili moje pravo na privatnost na štetu prvenstveno mene (mog privatnog i profesionalnog života), moje porodice koje ima nesagledive posledice u sadašnjosti i budućnosti, iznošenjem i prenošenjem nečeg neistinog gdje posebno želim naglasiti zloupotrebu mojih ličnih podataka (imena i prezimena) koje ja a niti moje Ministarstvo nije i nisam odobrio za javnost“.

  Nakon objave reagovanja, Vijeću za štampu u BiH obratio se g. Imamović, naznačivši: „Urednik portala Bosnjaci.net izgleda sa punom namjerom u potpunosti prenosi moj mail u javnost kako on kaže Copy paste sa mojim punim podacima adresa, broj telefona ne iznoseći nikakvi javno izvinjenje..kao što ćete pročitati u njegovom mailu..isti se igra 'vruće hladno'..samo se pitam što svoje privatne podatke i sva pismena sa svakog proizvoljnog fejsbooka ne provjereći predhodno istinitost ne preuzima a zatim ne pusti u javnost..molim Vas ovaj slučaj da proslijedite na razmatranje žalbenoj komisiji jel pored svega isti vrijeđa moju inteligenciju a ishodom ni u kom slučaju nisam zadovoljan niti smatram da je postignut krajnji cilj“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 14.01.2016. godine, razmotrila je žalbu g. Imamovića, tekst „Prigovor Fadila Imamovića na objavljenu vijest o hapšenju Tokića“ od 05.11.2015. godine i utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Prekršeni su Član 2 – Urednička odgovornost, i Član 9 – Privatnost, Stav 1, koji propisuje da će novinari „izbjegavati uplitanje u nečiji privatni život, osim ako takva uplitanja nisu potrebna u interesu javnosti“.

  Žalbena komisija konstatuje da nije u interesu javnosti objavljivanje adrese žalitelja i njegovog broja telefona i da je time drastično narušena privatnost g. Imamovića.

  Član 2 - Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Najvažnija odgovornost novinara i urednika je osigurati da njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu. Novinari će u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja. Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi uticali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije“.

  Član 9 – Privatnost, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Novinari će izbjegavati uplitanje u nečiji privatni život, osim ako takva uplitanja nisu potrebna u interesu javnosti. Teme koje uključuju lične tragedije će biti obzirno tretirane, a pogođenim ličnostima će se prići diskretno i sa saosjećanjem“.


  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; sutkinja Nada Arsenić; prof. dr Enes Osmančević; novinar Fuad Kovačević; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović; novinar Milan Šutalo; novinarka Suzana Mijatović i novinar Muhamed Jusić.

   

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.