Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Benjamin Jusufspahić - portal prvapolitika.com, 19.03.2015. godine

  Broj: 156-02/15
  Datum: 19.03.2015.

  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini 
  po žalbi g. Benjamina Jusufspahića 
  na portal prvapolitika.com

  ŽALBA SE PRIHVAĆA
  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH 
  Član 15 - Žalbe

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu g. Benjamina Jusufspahića zbog kršenja Člana 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH - nepostojanja kontakta/impressuma na portalu prvapolitika.com, što je obaveza svakoga medija da ima označeno na vidljivom mjestu u svome mediju.

  Vijeću za štampu u BiH obratio se g. Benjamin Jusufspahić, naznačivši sljedeće: „Podnosim žalbu na portal www.prvapolitika.com zbog kršenja člana 15 Kodeksa za štampu i online medije. Iako postoji mogućnost za kontakt preko internet stranice, nema nijednog podatka koji član 15 propisuje da medij treba sadržavati. Također, kontaktiranjem portala preko njihove stranice, nemoguće je dokazati da im se neko obratio, što ne bi bio slučaj da su navedeni njihovi kontakt podaci”.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 19.03.2015. godine razmotrila je žalbu g. Benjamina Jusufspahića i utvrdila kršenje Člana 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH, zbog nepostojanja kontakta/impressuma na portalu prvapolitika.com, što je obaveza svakoga medija da ima označeno na vidljivom mjestu u svome mediju.

  Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Štampa i online mediji će na prigodnom mjestu sadržavati: ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja. Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog Kodeksa, obratit će se izdavaču ili uredniku odgovornom za štampu ili online izdanje o kojem se radi, demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka“.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; novinar Fuad Kovačević; sutkinja Nada Arsenić; novinar Milan Šutalo; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović; novinar Muhamed Jusić; novinarka Suzana Mijatović i novinar Sead Hadžijahić.


  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.