Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Benjamin Jusufspahić - portal prvapolitika.com, 19.03.2015. godine II

  Broj: 162-02/15
  Datum: 19.03.2015.


  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi g. Benjamina Jusufspahića
  na tekst „Bihać: Učenici pretukli djevojčicu sa posebnim potrebama“,
  objavljen na portalu prvapolitika.com 12.03.2015. godine

  ŽALBA NIJE PRIHVAĆENA
  Kodeks za štampu i online medije BiH nije prekršen

  Žalbena komisija konstatuje da je u tekstu pomenuto ime djeteta, ali ne i puni identitet.

  Imajući u vidu kontekst u kojem je objavljeno ime djevojčice, Komisija zaključuje da nije prekršen Član 11 – Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Komisija konstatuje da je navođenje imena djevojčice s poteškoćama u razvoju, bilo u interesu i radi zaštite ovog djeteta, s ciljem da se skrene pažnja i javnosti i uprave škole na slučaj dugogodišnjeg zlostavljanja djeteta od strane drugih učenika, a bez prave reakcije onih koji su trebali uredovati.

  Ovim je tekstom ozbiljno upozorena javnost na problem nasilja među djecom, i u konkretnom slučaju nasilja nad ugroženom kategorijom djece, fizičkog maltretiranja djeteta sa poteškoćama u razvoju.
  Iako se na posredan način može utvrditi identitet djeteta, ovim je tekstom štićeno pravo na zaštitu ove djevojčice sa poteškoćama u razvoju,
  što je u skladu sa Opštim odredbama Kodeksa.

  Istovremeno, Žalbena komisija izriče opomenu portalu prvapolitika.com zbog nepoštivanja obaveze da, u skladu sa Članom 15 – Žalbe, na prigodnom mjestu sadrži: “ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja”.


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije prihvatila žalbu g. Benjamina Jusufspahića na tekst „Bihać: Učenici pretukli djevojčicu sa posebnim potrebama“ objavljen na portalu prvapolitika.com 12.03.2015. godine. U žalbi dostavljenoj Vijeću za štampu u BiH, g. Jusufspahić navodi: “Smatram da je došlo do kršenja Kodeksa za štampu i online medije, članova 2, 9 i 11 jer je objavljen identitet maloljetne žrtve. Objavljeno je njeno ime bez prezimena, ali je objavljeno ime i prezime njene nane-staratelja, tako da je očito da identitet djevojčice nije zaštićen”.

  Žalbenik dalje navodi: “Član 11 Kodeksa propisuje da: ‘Novinari ne smiju identifikovati djecu mlađu od 18 godina u slučajevima kada su žrtve krivičnih djela. Novinari ne smiju ni pod kakvim okolnostima identifikovati djecu mlađu od 18 godina koja su umiješana u kriminalne slučajeve kao svjedoci, žrtve ili optuženi’ a član 9: ‘Teme koje uključuju lične tragedije će biti obzirno tretirane, a pogođenim ličnostima će se prići diskretno i sa saosjećanjem’. Objavljivanje identiteta maloljetne žrtve nije obzirno tretiranje tragedije. Također ulažem žalbu zbog kršenja člana 15. Kodeksa, ne postoji uopšte impressum”.

  Žalba g. Jusufspahića odnosi se na tekst pod naslovom „Bihać: Učenici pretukli djevojčicu sa posebnim potrebama“ u kojem je objavljeno: “Grupa učenika iz Bihaća pretukli su u srijedu poslije podne 11-godišnju djevojčicu sa posebnim potrebama, nakon čega je djevojčica završila u bolnici a cijeli slučaj predat je u bihaćku policiju. Šokantni slučaj prijavila je nana nesretne djevojčice Jasminka Samardžić-Baković, koja se i stara o malenoj Samanti. - Ovo je drugi fizički napad vršnjaka na Samantu u posljednjih godinu i po. Prvo put dječaci su je gurnuli i ona je slomila ruku. Jučer su je pretuki u tolikoj mjeri da smo morali otići kod ljekara. Ona je od sinoć u šoku – kaže ogorčena Jasminka. Njezinoj unuci, o kojoj se brine već petu godinu, povrijeđen je mozak prilikom poroda, zbog čega djevojčica ima problema sa kičmom ali i sa mentalnim zdravljem. No, Samanta je veliki borac i ne želi izostajati iz škole, ali zbog nedostatka adekvatne ustanove za nju nastavu mora pohadžati sa zdravom djecom. Nastavnici razumiju njezino zdravstveno stanje pa od nje traže i manje znanja, što je za Samantu neki vid podrške”.

  U tekstu se dalje navodi: “- Nažalost, njezini vršnjaci to ne razumiju i vrlo često je ismijavaju zbog njezine bolesti. A, ponekad, kao što se desilo jučer, oni je i tuku – ogorčena je Jasminaka, dodajući da direktor i rukovodstvo iz škole Harmani 1 tvrde da ništa ne mogu poduzeti kada je u pitanju potpuna zaštita Samante, jer je teško kontrolisati dječije nestašluke, a za jučerašnji napad ne smatraju se odgovornim jer se on desio izvan školske ograde. Jasminka i njezina unuka nemaju nikakih primanja, žive od onoga što im daju prijatelji i od onoga što Jasminka uspije zaraditi dok je Samanta u školi. Također, žive u trošnoj baraci koju im je dodjelila Općina na privremeno korištenje. Jasminka je demobilisani borac Armije RBiH, ali joj ni to ne pomaže da ostvari bilo kakva prava”.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 19.03.2015. godine, razmotrila je žalbu g. Benjamina Jusufspahića, tekst „Bihać: Učenici pretukli djevojčicu sa posebnim potrebama“ od 12.03.2015. godine i utvrdila da u objavljenom tekstu nema kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Žalbena komisija konstatuje da je u tekstu pomenuto ime djeteta, ali ne i puni identitet. Imajući u vidu kontekst u kojem je objavljeno ime djevojčice, Komisija zaključuje da nije prekršen Član 11 – Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Komisija konstatuje da je navođenje imena djevojčice s poteškoćama u razvoju, bilo u interesu i radi zaštite ovoga djeteta, s ciljem da se skrene pažnja i javnosti i uprave škole na slučaj dugogodišnjeg zlostavljanja djeteta od strane drugih učenika, a bez prave reakcije onih koji su trebali uredovati.

  Ovim je tekstom ozbiljno upozorena javnost na problem nasilja među djecom, i u konkretnom slučaju nasilja nad ugroženom kategorijom djece, fizičkog maltretiranja djeteta sa poteškoćama u razvoju. Iako se na posredan način može utvrditi identitet djeteta, u skladu sa Opštim odredbama Kodeksa - ovim je tekstom štićeno pravo na zaštitu ove djevojčice sa poteškoćama u razvoju.

  Istovremeno, Žalbena komisija izriče opomenu portalu prvapolitika.com zbog nepoštivanja obaveze da, u skladu sa Članom 15 – Žalbe, na prigodnom mjestu sadrži: “ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja”.

  Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH: “Štampa i online mediji će na prigodnom mjestu sadržavati: ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja. Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog Kodeksa, obratit će se izdavaču ili uredniku odgovornom za štampu ili online izdanje o kojem se radi, demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka”.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; novinar Fuad Kovačević; sutkinja Nada Arsenić; novinar Milan Šutalo; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović; novinar Muhamed Jusić; novinarka Suzana Mijatović i novinar Sead Hadžijahić.

   

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.