Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluka, g. Dragan Obradović, Predsjednik Skupštine Sindikata službenika FMUP - portal vijesti.ba, 19.05.2018.

   


  Broj Odluke: 206-02/18
  Datum održavanja sjednice: 19.05.2018.
  Žalbenik: G. Dragan Obradović, Predsjednik Skupštine Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova
  Medij: Portal vijesti.ba
  Naslov članka: „Radna mjesta za djecu šehida i boraca Armije RBIH“
  Datum objave članka: 25.03.2018.
  Žalbeni osnov Žalbenika:
  Žalbenik navodi, da su, po njegovom mišljenju, prekršeni članovi
  Kodeksa za štampu i online medije BiH

  Ishod: Žalba prihvaćena

  Odluka Žalbene komisije:

  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH
  Član 7 – Mogućnost odgovora

  Žalbena komisija konstatuje da je prekršen Član 7 – Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH, budući da demanti Žalbenika nije objavljen.


  Pojašnjenje: 

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu g. Dragana Obradovića, Predsjednika Skupštine Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova na tekst „Radna mjesta za djecu šehida i boraca Armije RBIH“, objavljen na portalu vijesti.ba 25.03.2018.g.

  U tekstu je objavljeno: „U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, kojim rukovodi ministar Aljoša Čampara, ovih je dana završena konkursna procedura prijema državnih službenika. Prema našim saznanjima u radni odnos će, u narednih 15-ak dana, kada rješenja budu pravosnažna biti primljena djeca šehidskih i boračkih porodica, te osoba s invaliditetom“, kao i sljedeće:

  „No stvari nisu tekle glatko jer je, saznajemo, cijeli proces opstruirao predsjednik Sindikata službenika FMUP-a Dragan Obradović, inače namještenik ovog Ministarstva i to pokretanjem sudskog postupka i traženjem mjere osiguranja pokušavajući time da spriječi zapošljavanje. Cilj je bio da se na ova radna mjesta postave već uposlene osobe Ministarstva, bliske predsjedniku Sindikata Obradoviću.

  Također, i Upravni odbor Sindikata službenika FMUP-a se dopisom federalnom ministru distancirao i ogradio od izjava i radnji Obradovića, koji je iz, najvjerovatnije, ličnih i interesa svojih istomišljenika, onemogućavao završetak konkursne procedure i uposlenje djece šehidskih i boračkih porodica. Također, i Upravni odbor Sindikata službenika FMUP-a se dopisom federalnom ministru distancirao i ogradio od izjava i radnji Obradovića, koji je iz, navjerovatnije, ličnih i interesa svojih istomišljenika, onemogućavao završetak konkursne procedure i uposlenje djece šehidskih i boračkih porodica“.

  Povodom navoda iz ovog teksta Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala vijesti.ba obratio se g. Dragan Obradović, Predsjednik Skupštine Sindikata Federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova, naznačivši: “Navedeno nije tačno jer ja nisam podnio privatnu Tužbu vezano za konkursnu proceduru, već je Tužba podnesena na osnovu odluke Upravnog odbora Sindikata službenika FMUP- putem ovlaštenog advokata koji je u ime Sindikata službenika FMUP-a podnio Tužbu nadležnom sudu. Tužba je podnesena iz razloga što nadležni minister nije poštovao Sporazum postignut između Sindikata službenika FMUP-a i Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, od 01.04.2016. godine, te odredbe člana 27. Zakona o državnoj službi FBiH koje su izričite i predviđaju da jedan član komisije za izbor mora biti predstavnik Sindikata. Ministar je u ime Sindikata ispred Sindikata predložio predstavnike - članove Komisije za izbor kršeći pritom Zakon o državnoj službi FBiH i Zakon o radu FBiH. Cilj je bio da se prije objave javnog konkursa objavi interni konkurs kako bi zaposleni (članovi Sindikata i oni koji to nisu) mogli napredovati u skladu sa Zakonom, a da se tek onda objavi Javni konkurs i popune upražnjena radna mjesta. Ja kao predsjednik Skupštine nikada nisam lobirao ni za jednog zaposlenog u Ministarstvu, niti postoje bliske osobe za koje bi se zauzimao. Također, i ovo navedeno nije tačno, Upravni odbor se nije ogradio od Tužbe odnosno konkursne procedure niti od mojih izjava i radnji kao predsjednika Skupštine, već od događaja kojim je službena pošta Sindikata protokolisala u Kabinetu ministra a što je medijski popraćeno, te da Upravni odbor nema nikakve veze sa novinarskim naslovima (u vezi sa poštom). Upravni odbor će se po pitanju neistina objavljenih na Vašem portalu izjasniti naknadno”. 

  Žalbenik dalje navodi: “Na osnovu gore navedenog se može zaključiti da nisam odgovoran za završetak konkursne procedure i uposlenje djece šehidskih i boračkih porodica, te spominjati moje ime i prezime, poziciju u Sindikatu i Ministarstvu u tom kontekstu, u najmanju ruku nije korektno od strane Vašeg portala, novinara ili naručioca teksta. Da je kategorija ‘djece šehidskih porodica’ bila prioritet u mandatu ovog ministra, vjerovatno bi 70% zaposleni na Ugovoru o djelu bilo bi iz navedene kategorije a ne obrnuto. Unapređeni zaposlenici Ministarstva nisu iz kategorije djeca šehida, nego su parametri za unapređenje bili sasvim drugačiji. U Ministarstvu ima zaposlenih koji pripadaju ovoj kategoriji ali navedeni primjeri pokazuju da oni nisu prioritet pri unapređenju. U tekstu koji ste objavili postoje i elementi klevete pa tako u skladu sa Zakonom o zaštiti od klevete FBiH se nalaže poduzimanje određenih aktivnosti kako bi se ublažila šteta koja mi je nanesena objavom svih netačnih navoda”.

  Postupajući u skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH uputilo je pismo gl. i odg. uredniku portala vijesti.ba povodom zahtjeva Žalbenika za objavom demantija. Urednik nije dostavio svoj odgovor, niti je objavljen demanti Žalbenika.


  Ishod:

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 19.05.2018.g., razmotrila je žalbu g. Dragana Obradovića, Predsjednika Skupštine Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, tekst „Radna mjesta za djecu šehida i boraca Armije RBiH“ objavljen na portalu vijesti.ba 25.03.2018.g, i utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH: Član 7 – Mogućnost odgovora.

  Žalbena Komisija konstatuje da je prekršen Član 7 – Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH, budući da demanti Žalbenika nije objavljen.


  Član 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Pravo na odgovor će biti prošireno na relevantne osobe ukoliko urednik procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja. Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH preporučuje uredništvu portala vijesti.ba da objavi ovu Odluku.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof. dr Miodrag Živanović; urednik Fuad Kovačević; novinarka Suzana Mijatović; prof. dr Enes Osmančević; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović i novinar Muhamed Jusić.

   

  Predsjedavajući
  Žalbene komisije
  prof. dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.