Asocijacija kompozitora - muzičkih stvaralaca - portal expressmag.ba, 28.04.2014.

Štampa

28.04.2014.

ASOCIJACIJA KOMPOZITORA - MUZIČKIH STVARALACA - portal EXPRESSMAG.BA


ŽALBENIK:

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

expressmag.ba

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"AMUS: Merlin 'pobijesnio' kada su ga pitali za novac, sa sjednice udaljio nekoliko članova!"

DATUM OBJAVE TEKSTA:

24.04.2014. godine.

 

Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala expressmag.ba zahtjev za objavom reagovanja povodom navoda iz teksta "AMUS: Merlin 'pobijesnio' kada su ga pitali za novac, sa sjednice udaljio nekoliko članova!", objavljenog na portalu expressmag.ba 24.04.2014. godine. 
 
ISHOD:
 

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, reagovanje Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca objavljeno na portalu expressmag.ba 12.05.2014. godine, u tekstu "Podsjećamo na skandal na Skupštini AMUS-a: 'Pobješnjeli' Merlin!".