Asocijacija kompozitora - muzičkih stvaralaca - magazin "Azra", 15.05.2014.

Štampa

15.05.2014.

ASOCIJACIJA KOMPOZITORA - MUZIČKIH STVARALACA - magazin EXPRESS


ŽALBENIK:

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Azra"

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Nisu pare za svakoga"

DATUM OBJAVE TEKSTA:

07.05.2014. godine.

Žalba Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca na tekst "Nisu pare za svakoga", objavljen u magazinu "Azra" 07.05.2014. godine.
 
ISHOD:
 
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, reagovanje Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca objavljeno u magazinu "Azra" 21.05.2014. godine, pod naslovom "Reakcija AMUS-a na objavljeni intervju".