G. Kurt Bassuener - Portal Vecernji.ba, 09.05.2018. godine

Štampa

09.05.2018. 

G. KURT BASSUENER - portal VECERNJI.BA

ŽALBENIK:

G. Kurt Bassuener 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Vecernji.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„SAD pozvao na ravnotežu prava naroda, a ne vojnu intervenciju“ 

DATUM OBJAVE:

24.04.2018.

Zahtjev za ispravkom i objavom izvinjenja. 

ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za tisak u BiH demanti i izvinjenje g. Kurtu Bassueneru objavljeni u listu „Večernji list“ od 20.08.2018. str. 28., pod naslovom „Nisam bošnjački lobist“.