G. Adnan Hadžikadić - portal pogled.ba, 07.05.2014

Štampa

07.05.2014.

 

 G. ADNAN HADŽIKADIĆ - portal POGLED.BA

 

ŽALBENIK:

G. Adnan Hadžikadić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal pogled.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Hrvatskom paru prijete u Sarajevu, lijepe letke s pozivom na iseljenje"

DATUM OBJAVE:

22.12.2013. godine

Vijeću za štampu u BiH upućen demanti g. Adnana Hadžikadića povodom navoda iz teksta "Hrvatskom paru prijete u Sarajevu, lijepe letke s pozivom na iseljenje", objavljenog na portalu pogled.ba 22.12.2013. godine. 
 
ISHOD: 
 
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, demanti g. Hadžikadića objavljen na portalu pogled.ba 05.06.2014. godine pod naslovom "U tekstu 'Hrvastkom paru prijete u Sarajevu, tjeraju ih na iseljenje' objavljene neistine".