G. Samir Arnautović - portal pogled.ba, 29.04.016.

Štampa

29.04.2016.

 

G. SAMIR ARNAUTOVIĆ - portal POGLED.BA

 

ŽALBENIK:

G. Samir Arnautović

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal pogled.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Samir Arnautović izgubio sudski spor protiv Sanje Vlaisavljević zbog 'klevete' o plagijarizmu“

DATUM OBJAVE:

29.04.2016. 

Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala pogled.ba upućen demanti g. Samira Arnautovića povodom navoda iz teksta „Samir Arnautović izgubio sudski spor protiv Sanje Vlaisavljević zbog 'klevete' o plagijarizmu“ od 29.04.2016.g. 

ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, demanti g. Arnautovića objavljen na portalu pogled.ba 09.05.2016.g. pod naslovom "Samir Arnautović: Žalili smo se na pristrasnost suca, slijedi drugostupanjski postupak".